D O W N L O A D

dt

TNPC (dt) Voll funktionsfähige Programmbatterie TNPC mit Datenspeicherung (19MB)

NP3 demo (dt) Demoversion der Programme NP3 mit dem PDF-Handbuch (26MB)

-----------------------------------------------------------------------------

sk/cz

TNPC cz/sk Plne funkčný program TNPC na kognitívnu rehabilitáciu s databázou (18MB)

NP3 demo (cz) Ukážková verzia programov NP3 s programovou príručkou ako PDF (18MB)mehr Dateien