NP3
TOUCH-NEUROP
STATUS
HNP / THNP
Ponuka a ceny / Co a za kolik ?
Download
(Ukážková verzia s kompletnou príručkou: tu sa nachádza obšírny popis všetkých programových modulov)


Neuropsychologická programová batéria NP3 : klinicky odskúšané programové moduly na diagnostiku a terapiu kognitívnych porúch. Môžete voliť z troch verzií programu NP3 :
NP3 basic = 20 modulov podľa vlastného výberu /20 modulů dle vlastního výběru,
NP3 extended = 30 modulov podľa vlastného výberu /30 modulů dle vlastního výběru,
NP3 complete = všetkých 57 modulov /všech 57 modulů

TOUCH NEUROP : Komunikátor a batéria programov s cvičeniami upravenými na použitie dotykovej obrazovky (touch screen)STATUS : Flexibilne meniteľná batéria testov na kognitívny screening v neurológii


HNP/THNP : Supervisor-/Pacient -programový systém na supervidovanú kognitívnu terapiu v domácom prostredí

Nový program v batérii NP3: Implicite Association Task

back home / nazad / spátky

Aktualizované: Január/Leden 2015