Tu si môžete dôkladne preveriť Vaše kognitívne schopnosti

Vaše kognitívne schopnosti (teda schopnosť koncentrovať sa, Vašu pamäť, priestorovú orientáciu, riešenie problémov a ďaľšie) si môžete overiť na tejto stránke. Nájdete tu viacero úloh, ktoré sa veľmi podobajú skutočným tzv. kognitívnym testom.

Napríklad : máte za úlohu čo najrýchlejšie nájsť a označiť nakliknutím rad čísiel vzostupne. Alebo: zostaviť z prezentovaných dielov danú figúru, alebo vyriešiť čo možno bez chýb problém transportu objektov za daných podmienok. Alebo osoby z Vášho okolia posúdiť na množine vlastností. Viac sa ku každej úlohe dozviete neskôr.

Výsledkom Vášho spracovania týchto úloh môže byť výkonová krivka alebo iná forma vyhodnotenia. Z Vašich výsledkov vie skúsený neuropsychológ "vyčítať" oveľa viac, a prípadne aj Vaše problémové oblasti. Funkcia Vyšetrenie Vás zavedie ku skutočnému testovanie kognitívnych schopností. Všetko k tomu potrebné sa dozviete v tejto funkcii.

Trúfnite si, niektoré úlohy netrvajú dlhšie ako dve - tri minúty a Vy máte šancu, dozvedieť sa niečo.
Prihláste sa na stránke [Kognitívne úlohy] ako hosť, teda "host" ak sa nechcete hneď registrovať. Otvorí sa Vám stránka, kde si môžete zvoliť niektoré úlohy z rôznych oblastí. Niektoré, ale nie všetky úlohy, ďaľšie sú prístupné až po registrácii. A celkom odlišné pri registrácii ako záujemca o vyšetrenie. Vaše výsledky ostanú anonymné (chránené Vašim heslom), ale stanú sa vyhodnotiteľnými. K tomu je treba poznať okrem výsledkov Váš vek (len rok narodenia) a pohlavie.
Veľa úspechov pri úlohách!

P.S. Ak ste zaregistrovaná/ný alebo prihlásená/ný ako klient, otvoria sa Vám v prípade záujmu možnosti vyskúšať si ďaľšie úlohy, s vyššou výpovednou hodnotou. Ak si to budete želať, môžete dostať kvalifikované vyhodnotenie Vašich výsledkov.

Nájdete tu sériu zaujímavých neuropsychologických úloh